Sunday, August 23, 2009

Aku akan tebarkan jala ini ke atas dunia. Aku yang mendapat segala-galanya yang baik dan yang buruk. Yang baik aku letakkan di sebelah kanan. Yang buruk aku asingkan di sebelah kiri. (HHTSS,HLM.167)

No comments:

Post a Comment